Wednesday, August 5, 2009

Salamat po, Tita Cory (Thank you, Auntie Cory)

Ako ay nakikiisa sa aking bayan sa pagdadalamhati sa pagpanaw ng pinakamagaling at pinakamamahal naming pangulo, si Corazon C. Aquino.
Hindi sapat ang mga salita para bigyang pugay ang kanyang pagkatao.
Hindi sapat ang mga salita para ipakita kung gaano ang pagpapasalamat sa kanya.
Hindi sapat ang mga salita para ilarawan ang aming pagdadalamhati sa kanyang pagkamatay.

At tiyak, na hindi sapat ang mga salita para ipaabot sa kanya kung gaano namin siya kamahal.

I am one with my country in mourning the passing of our great President Corazon C. Aquino. Words are not enough to describe how great of a person she is. Words are not enough to show the gratitude of the Filipino people. Words are not enough to show how much we mourn her death.

Words...
are...
definitely...
not enough to show...
how much...
we...
love...
her.


Dahil kay Tita Cory, nanumbalik muli ang pagmamahal namin sa sariling bayan at lahi.
Because of Tita Cory, our sense of pride of being a Filipino and our love for our country has been revived.

Mananatili siyang buhay sa aming mga puso.
She will forever live in our hearts.

Kami, ang buong bayan, ay nangangako na pananatilihin ang demokrasya.
Kami, ang buong bayan, ay nangangako na mamahalin ang isa't-isa.
Kami ang buong bayan ay nangangako na ipagpapatuloy kung ano ang sinimulan ni Tita Cory.

We, as a nation promise to preserve the democracy in our country.
We, as a nation promise to love each other.
We, as a nation promise to continue what Tita Cory has started.

Maraming salamat po Tita Cory.
Hanggang sa muli, paalam.

Thank you very much Tita Cory.
'Til we meet again.

1 comment:

Eka said...

Testing, 1... 2... 3...